Xây dựng Thương hiệu & Định hình Sản phẩm

Nghiên cứu từ Harvard2 cho thấy Catalog đang quay trở lại là Công cụ Marketing phổ biến, dưới dạng thức Nội dung số. Digital Catalog hiệu quả giúp Chuyên viên môi giới xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, hỗ trợ nhanh chóng và định hình được những nhu cầu mơ hồ của Khách hàng. Ngoài ra, Khách hàng cũng có thể Trải nghiệm Sản phẩm ở bất kỳ đâu khi cần thiết.

Định hình thương hiệu sản phẩm không chỉ mỗi tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm vật lý. Các sản phẩm số còn giúp chủ đầu tư truyền tải thông điệp rõ ràng hiệu quả trên diện rộng đến khách hàng tiềm năng. Ứng dụng thành công chuyển đổi số (Digital Transformation) giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu và sự chuyên nghiệp của các nhà phát triển bất động sản.

view demo

Xây dựng Thương hiệu & Định hình Sản phẩm

Định hình thương hiệu sản phẩm không chỉ mỗi tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm vật lý. Các sản phẩm số còn giúp chủ đầu tư truyền tải thông điệp rõ ràng hiệu quả trên diện rộng đến khách hàng tiềm năng. Ứng dụng thành công chuyển đổi số (Digital Transformation) giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu và sự chuyên nghiệp của các nhà phát triển bất động sản.
View Demo

Chuyển đổi số - Xu hướng tất yếu

Ứng dụng thành công chuyển đổi số (Digital Transformation) không chỉ giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu của các nhà phát triển bất động sản mà còn tạo dựng vị thế dẫn đầu vượt lên trên những đối thủ khác.

Định hình Thương hiệu & Sản phẩm

Xây dựng Thương hiệu & định hình Sản phẩm không chỉ mỗi tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm vật lý. Các sản phẩm số còn giúp chủ đầu tư truyền tải thông điệp rõ ràng hiệu quả trên diện rộng đến khách hàng tiềm năng.

Phân khu và mặt bằng

Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn căn hộ phù hợp với nhu cầu khi tương tác cùng các tầng và căn hộ điển hình. Có nhiều lựa chọn về giải pháp bố trí không gian và nội thất kết hợp tính năng góc nhìn ngoại cảnh trực quan.

Tiện ích nội khu

Giúp chủ đầu tư thể hiện trực quan những tiện ích cao cấp trong dự án và truyền tải đúng giá trị dự án có thể mang lại cho khách hàng. Tiện ích nội khu không chỉ có giá trị trong giai đoạn bán hàng mà còn rất cần thiết trong quá trình vận hành.

Hỗ trợ tài chính cá nhân

Hỗ trợ khách hàng tính toán nhanh tổng mức đầu tư cũng như kiểm soát dòng tiền theo chu kỳ trước khi quyết định đầu tư vào dự án. Đồng thời có thể lựa chọn các khoản vay tài chính từ ngân hàng và các tổ chức tài chính uy tín.

Digital Catalog Thư viện điện tử

Nghiên cứu từ Harvard2 cho thấy Catalog đang quay trở lại là Công cụ Marketing phổ biến, dưới dạng thức Nội dung số. Digital Catalog hiệu quả giúp Chuyên viên môi giới xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, hỗ trợ nhanh chóng và định hình được những nhu cầu mơ hồ của Khách hàng. Ngoài ra, Khách hàng cũng có thể Trải nghiệm Sản phẩm ở bất kỳ đâu khi cần thiết.

Digital Catalog Thư viện điện tử

Nghiên cứu từ Harvard2 cho thấy Catalog đang quay trở lại là Công cụ Marketing phổ biến, dưới dạng thức Nội dung số. Digital Catalog hiệu quả giúp Chuyên viên môi giới xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, hỗ trợ nhanh chóng và định hình được những nhu cầu mơ hồ của Khách hàng. Ngoài ra, Khách hàng cũng có thể Trải nghiệm Sản phẩm ở bất kỳ đâu khi cần thiết.

The world's best companies trust Midnight