Thực sự thu hút & hiểu Khách hàng

Khách hàng có thể tìm hiểu & trải nghiệm dự án mọi lúc, mọi nơi thông qua tương tác với nội dung hấp dẫn và chi tiết. Mức độ quan tâm của khách hàng có thể được lưu trữ và phân tích giúp xây dựng chiến lược giá thông minh cho từng sản phẩm, đánh giá hiệu quả marketing & bán hàng.

view demoView Demo

Thu hút sự quan tâm của Khách hàng

Khách hàng có thể tìm hiểu & trải nghiệm dự án mọi lúc, mọi nơi thông qua tương tác với nội dung hấp dẫn và chi tiết như: Thông tin địa điểm, Tương tác với model 3D tòa nhà, Virtual Tour 360 căn hộ tương lai ...

OMO - Online & Offline cộng hưởng

Báo cáo của Google cho thấy mỗi Khách hàng lại có trải nghiệm mua hàng (Customer Journey) khác nhau. Các điểm chạm liên tục thay đổi giữa 2 môi trường Online và Offline, dẫn đến một xu hướng mới là Online Merge Offline: Tạo dựng trải nghiệm thống nhất, xuyên suốt cho Khách hàng ở tất cả các môi trường, đem đến trải nghiệm tốt nhất về Sản phẩm và Dịch vụ.

Xây dựng chiến lược phù hợp

Mức độ quan tâm của Khách hàng có thể được lưu trữ và phân tích giúp xây dựng chiến lược giá thông minh cho từng sản phẩm, đánh giá hiệu quả marketing & bán hàng.

Thời gian di chuyển hàng ngày

Một điểm cộng rất lớn cho Dự án nếu vị trí đó cực kì thuận tiện trong việc di chuyển hàng ngày của Người mua nhà. Việc thể hiện trực quan hóa thời gian di chuyển bằng việc đưa ra mô phỏng chuỗi hành trình hàng ngày giúp cho Dự án thuyết phục mọi tập khách hàng dễ dàng hơn.

Location, Location, Location
Lợi thế vị trí của dự án

Lợi thế vị trí đôi khi rất khó hình dung đối với Khách mua nhà. Nhưng nếu lợi thế này được Lượng hóa một cách rõ ràng, sức hút của Dự án sẽ có bước nhảy vọt.

Di chuyển hàng ngày

Hỗ trợ tạo lịch trình di chuyển hàng ngày với điểm xuất phát từ dự án dành cho từng nhóm khách hàng khác nhau dựa theo tính cá nhân hóa. Theo khảo sát, khách hàng có xu hướng lựa chọn đầu tư bất động sản có vị trí thuận tiện cho việc di chuyển hàng ngày ở mức cao.

  • Convert traffic into quality leads and sales
  • The fastest loading speed
  • Integrates with all your favorite tools
  • 100% money back guarantee
xem thêm
“Midnight was our first template. It was without doubt the main factor to our success."

Philip Wink
,
CEO & Founder