#1
KHAI THÁC TRONG NHÀ
Kết nối và thu hút khách hàng với trải nghiệm đắm chìm như thật
Clik 360º
Việc thiếu cơ sở dữ liệu bất động sản đã được xác minh làm cho khách hàng, đại lý và nhà cung cấp nhà ở khó có thể dễ dàng truy cập thông tin bất động sản xác thực và đáng tin cậy. Điều này cản trở chất lượng dịch vụ.
Tìm hiểu thêm
Hồ sơ tài sản
Nếu không có cơ chế hiệu quả để các chuyên gia chia sẻ doanh thu hoa hồng và được khuyến khích thích hợp dựa trên vai trò tương ứng của họ, họ sẽ ít có khả năng hợp tác, điều này gây nguy hiểm cho hiệu quả chung và việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cao.
Tìm hiểu thêm
Hợp nhất trực tuyến ngoại tuyến
Do sự cạnh tranh gay gắt trong một thị trường bị phân mảnh cao, năng suất của các nhà cung cấp dịch vụ ở Việt Nam còn thấp. Người mua bất động sản cũng mất nhiều thời gian và chi phí để tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ phù hợp từ các nhà cung cấp đáng tin cậy.
Tìm hiểu thêm
Nền tảng tiếp thị lại
Các dịch vụ tiếp thị hiện tại đã không thể nhắm mục tiêu khách hàng một cách chính xác hơn và tiết kiệm chi phí hơn để giúp rút ngắn chu kỳ bán hàng.
Sắp có
#1 in Home Discovery
Connect & Engage Customers with Immersive Experience as Real
Clik 360º
The lack of verified property database makes it challenging for housing customers, agents, and suppliers to easily access reliable and authentic property information. This hinders service quality​.
Learn more
Property Profiles
Without effective mechanisms for professionals to share the commission revenue and be properly incentivized based on their respective roles, they are less likely to cooperate, which jeopardizes the overall efficiency and the delivery of high-quality services.​
Learn more
Online Merge Offline​
Due to the intense competition in a highly fragmented market, productivity of service providers in Vietnam is low. It’s also time consuming and costly for property buyers to find right products and services from reliable suppliers.​
Learn more
Remarketing Platform
Current marketing services had failed to target customers in a more precise and cost-efficient manner to help shorten the sales cycle. ​
Learn more
About
Contact
Term & Privacy